weasel24

48 tekstów – auto­rem jest weasel24.

Fa­sol­ko byłaś dla nas białym znakiem...
jasną Is­kierką w tej ciemności,
choć tyl­ko przeszłyśmy tak krótki szlak ze sobą...
Twe życie pow­stało z naszej miłości.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 lutego 2013, 17:18

Zaczynam wierzyć....

Zaczy­nam wie­rzyć że gdzieś tam duszyczka Twa istnieje,
zaczy­nam żyć nadzieją że znów się spotkamy,
a w te­dy wy­baczę światu że nam Cię zabrano....

Tak niewiele cza­su było nam dane,
za­led­wie osiem tygodni,

Jeszcze nie pot­ra­fię patrzeć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 lutego 2013, 19:48

Notka Aniołku dla Ciebie...

Wie­rze że to co się stało miało ja­kiś sens,
że następnym ra­zem zos­ta­niesz ze mną i ze swym Tatą..

Zmienie się dla Ciebie,
bo chce byś wrócił byś wy­pełnił pus­tkę zaistniałą...

Już z Ta­ta nie będziemy [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2013, 22:52

Gdzie od­chodzą psy gdy świeca życia im wygasła?

Dro­gi Boże bo jeśli nie idą do nieba,
To wy­bacz ja tam też zachodzić nie zamierzam....
Ja wo­le in­ny przystanek,
gdzie co ra­no mer­dać będzie mój kudłaty przyjaciel...

Odstąpie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 grudnia 2012, 01:47

Moja Hania :D

Hon­da, jak wu­jek Goog­le jest niezawodna...

Może na tra­sy wy­dać się niez­byt wygodna,

Przy skrom­nej B se­rii osiągi ma niebywałe...

Siła spo­koju do mnie pow­ra­ca i znów sto czter­dzieści się kręci,

na dru­gim biegu, a jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 grudnia 2012, 02:17

Dla Ciebie....... 

myśl • 17 grudnia 2012, 18:21

Zas­ta­nawiam się ciągle, czy to nie jest za mało, lub może za dużo co mam co mi da­jesz sa­mym sobą...?
Zwyk­le w chwi­lach niepew­ności, us­ta­wiam ucho do me­go ser­ca a za zam­knięty­mi ocza­mi od­czy­tuje go­towe od­po­wie­dzi na życie.
I za każdym ra­zem słysze:
"Czy słowo uwiel­biam" - tak po pros­tu może is­tnieć ? 

myśl • 14 czerwca 2012, 19:50

Mój niez­na­jomy obej­mij mnie i przy­ciągnij do siebie.
Położę głowę na Two­jej pier­si, wsłucham się w bi­cie Twe­go ser­ca.

Po­tem szep­tem złóż mi dek­la­rację te­go, jak bar­dzo tęsknisz gdy od­chodzę
A ja zam­knę oczy ze szczęścia.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2011, 20:40

Nie cho­waj bius­tu kobieto,
wyp­nij tyłek do tyłu
a na pew­no w życiu suk­ces murowany.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2011, 00:06

przeciwko wszystkim...

Poz­nałam i zaufałam,
choć nikt mi nie ka­zał,
choć wiem, że nie po­win­nam te­go robić...
ale zaw­sze byłam inna.

Zaufałam mu na zawsze,
chciałam mieć w życiu ciekaw­sze chwile,
"NIC" mi w te­dy nie przeszkadzało....
a w tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 sierpnia 2011, 22:12
weasel24

James Matthew Barrie- Peter Pan Prescott, Richard - Officially Dead C.S. Lewis - The Chronicles Of Narnia - All 7 Books.pdf The Adventures- Sherlocka Holmesa - Arthur Conan Doyle

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

weasel24

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność